• Hs–XXX-A-110-1-a-albumamicorum
  • Hs XXX 110 1_02
  • Hs XXX 110 1_03
  • Hs XXX 110 1_04
  • Hs XXX 110 1_01

Toen Pieter Jacob Guépin in 1770 de Latijnse school van Haarlem verliet, werd hij vanwege de oratie die hij bij die gelegenheid uitsprak geprezen als een ‘uitmuntende en naarstige’ jongeling. Een academisch vervolg van zijn opleiding lag voor de hand, en dus ging Pieter Jacob rechten studeren in Leiden. Als student hield hij naar goed gebruik een album amicorum bij: een aanvankelijk blanco notitieboek dat zich gaandeweg vulde met geschreven en soms ook getekende blijken van vriendschap van studiegenoten, professoren, familieleden en andere bekenden.

Het album amicorum van Pieter Jacob Guépin – in 1999 aan de Bijzondere Collecties geschonken door een nazaat, de classicus en essayist J.P. Guépin – is een fraai voorbeeld van het genre. Het bevat dertig bijdragen, waarvan er een vergezeld gaat van een tekeningetje. De bijdragen zijn vooral van medestudenten, onder wie figuren als Coert Lambertus van Beijma, Casparus Bijleveld en Boudewijn van Rees, patriotten die later van zich lieten horen in politiek en bestuur. Pieter Jacob zelf werd advocaat en later raad ordinair voor Nederlands Indië; in 1802 overleed hij.

Het langwerpige album is gebonden in een roodleren, rijk met gouden letters en ornamenten bestempelde band. Voorop prijken de naam van Pieter Jacob Guépin en vier dichtregels over de vriendschap van Abbé de Villiers. Achterop is het jaartal 1774 te lezen. Helaas is deze bijzondere band nogal beschadigd. Het voor- en het achterplat liggen zelfs helemaal los. Door restauratie kan het album zoveel mogelijk in oude luister worden hersteld en wordt bovendien de kans op schade bij het bestuderen van de inhoud verminderd.

Published by Sander Pinkse

Ik koester een boek

Ik wil de restauratie van dit boek betalen. Neem contact met me op via de onderstaande gegevens.