De actie Koester een boek draait om de liefde voor beschreven en bedrukt papier. Deze liefde gebruiken wij bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam iedere dag om de verzamelingen zo goed mogelijk te beheren, en de objecten daarin te delen met de rest van de wereld. Dat willen we zo lang mogelijk blijven doen, maar sommige objecten uit de collectie zijn niet in de staat waarin we ze graag zouden zien.

Het stedenboek van Janssonius met prachtige gekleurde stadsgezichten heeft bijvoorbeeld een ernstig gehavende band, en de ooit in een fraaie portefeuille bijeengebrachte brieven van en aan Betje Wolff en Aagje Deken raken aangetast door het zuur in het papier waarop ze gemonteerd zijn. Om die objecten voor verder verval te behoeden en om ze nog vele jaren ter inzage te kunnen geven, roepen we graag uw hulp in. U kunt de toekomst van een object uit de Bijzondere Collecties veiligstellen door de restauratie financieel mogelijk maken.

Onder het kopje Objecten vindt u een selectie van uiteenlopende papieren stukken uit de Bijzondere Collecties die om welke reden dan ook dringend aan restauratie toe zijn. Op die pagina staat het verhaal van het object, kunt u foto’s bekijken en staat aangegeven wat de restauratie kost.

De actie Koester een boek draait om de liefde voor beschreven en bedrukt papier.De objecten zijn opgedeeld in drie prijscategorieën die aangeven hoe duur de restauraties zijn:
– A: restauratie kost tussen € 1.000 en € 2.500.
– B: restauratie kost tussen € 500 en € 1.000.
– C: restauratie kost tussen € 100 en € 500.

Tegenover iedere gesponsorde restauratie staat een tegenprestatie. Sponsors die nog geen lid zijn van de Vrienden van de Bijzondere Collecties krijgen een lidmaatschap voor een jaar, en daarnaast hoort er bij iedere categorie iets anders.

– A: Een privé-rondleiding voor maximaal zes personen.
– B: Een print van een kaart van Amsterdam uit onze collectie.
– C: Een mooi vormgegeven geprinte dankbetuiging.